Des del 21 d’octubre fins al 9 de novembre, s’ha obert el termini per sol·licitar un dels 56 horts urbans municipals situats a la finca del Bon Recés. Aquests horts són un espai d’oci per als ciutadans i no es permet la venda dels productes que es conreen.

La finca del Bon Recés, ubicada a Mata-Rocafonda, ofereix una superfície d’aproximadament 15.000 metres quadrats destinats als horts urbans. Cada adjudicatari tindrà la oportunitat de gaudir de la seva parcel·la, així com de les instal·lacions compartides i un armari d’ús individual per a les eines de conreu. La llicència d’ús tindrà una vigència fins al 10 de desembre de 2027.

Qui pot sol·licitar aquestes parcel·les d’hort urbà? Les persones jubilades, pensionistes o majors de 55 anys que estiguin en condicions físiques per realitzar tasques agrícoles poden presentar la seva sol·licitud. És un requisit ser resident a Mataró, no tenir deutes pendents amb l’Ajuntament i no haver tingut problemes amb les llicències d’horts urbans en el passat. Cal destacar que només es permet una sol·licitud per unitat familiar i domicili.

El procés de sol·licitud es pot dur a terme en línia a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial a les Oficines d’atenció i assistència a la ciutadania. Posteriorment, es realitzarà un sorteig públic el 16 de novembre per assignar les parcel·les als sol·licitants.

Els adjudicataris hauran de proporcionar una fiança de 200 euros, que es retornarà si el hort es manté en bon estat. A més, hauran de fer front a una taxa anual municipal, que per a l’any 2023 és de 71,90 euros, i a la quota anual de l’Associació d’Hortolans del Bon Recés, la qual fixa l’entitat.