L’Ajuntament de Mataró ha iniciat el projecte Re-Natura Mataró, destinat a la renaturalització i la resiliència dels espais urbans i periurbans de la ciutat, amb una inversió de 6.089.891 €, IVA inclòs, enviat el projecte més destacat en la millora de la infraestructura verda i la biodiversitat a Mataró des de l’ampliació del Parc Central l’any 2000.

La Fundació Biodiversitat, vinculada al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, ha concedit una subvenció de 3.999.500 € (sense IVA) per a aquest projecte, la qual cosa el converteix en una de les iniciatives més significatives en la promoció de la renaturalització. i la resiliència en ciutats espanyoles.

Les actuacions es desenvoluparan fins a desembre de 2025 i inclouen les següents àrees d’acció:

  1. Redacció del Pla Director de la Infraestructura Verda de la ciutat, que establirà una estratègia per millorar els ecosistemes i fer front als canvis climàtics a llarg termini.
  2. Renaturalització de diversos espais, com la riera de Sant Simó, la riera d’Argentona, el Parc Central i el parc de la Pollancreda, així com 29 patis escolars i 7 zones verdes urbanes. Aquestes accions inclouen la plantació de 6.970 arbres i 33.258 arbustos i es classifiquen en tres tipus d’actuacions: estratègiques, de terreny i d’àmbit més ampli que aborden qüestions de participació ciutadana, comunicació i seguiment d’indicadors.

A més, el projecte Re-Natura Mataró té com a objectiu enfortir la infraestructura verd i millorar la biodiversitat de la ciutat a través de les següents actuacions específiques:

  • Millora i naturalització de la riera de Sant Simó.
  • Recuperació socioambiental de la riera d’Argentona.
  • Millora de la biodiversitat i resiliència al Parc Central.
  • Restauració del parc de la Pollancreda i naturalització dels entorns de la Vil·la romana de Torre Llauder.
  • Adaptació de patis escolars com a refugis climàtics i espais educatius de biodiversitat.
  • Adaptació de les zones verdes urbanes als nous paràmetres de biodiversitat i canvi climàtic i millora de la funció connectora del verd lineal.

El projecte també inclou una sèrie d’accions transversals, com la coordinació amb altres administracions i la participació ciutadana a través de sessions participatives, la plataforma Decidim i la col·laboració amb les escoles i comunitats educatives. L’execució de les actuacions està prevista que comenci al tercer trimestre del 2024 i finalitzi a més tard el tercer trimestre del 2025.

Aquesta iniciativa és coherent amb el Pla d’Acció de Mataró Agenda Urbana 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’estratègia Mataró pel Clima, contribuint a una ciutat més resilient i ecològica.