La temporada d’estiu, tradicionalment la més concorreguda al Maresme, ha finalitzat amb gairebé 3 milions de pernoctacions, una xifra molt semblant a l’any anterior.

 

Els resultats consoliden el Maresme com la comarca que concentra la meitat de les pernoctacions a l’entorn de Barcelona, segons el Balanç d’Estiu 2023, un informe de l’Activitat Turística a l’Entorn de Barcelona elaborat pel LabTurisme de la Diputació de Barcelona.

L’informe revela que el nombre de turistes ha disminuït un 10,8% respecte a l’any passat, tot i que més de 600.000 persones han passat les seves vacances al Maresme. Un aspecte destacat és l’augment de l’estada mitjana dels turistes en un 11,2% respecte a l’any anterior, arribant a prop de les 5 nits de mitjana. A nivell provincial, la mitjana és de 3,9 nits, la qual cosa situa el Maresme per sobre de la mitjana.

Pel que fa a l’ocupació, s’ha mantingut gairebé igual que l’any anterior, només un punt percentual per sota. L’ocupació mitjana durant els mesos de juliol i agost ha rondat el 80%. Un cop més, el Maresme ha estat la comarca amb les xifres més altes en aquest aspecte, tot i que en totes les comarques de la província de Barcelona ha disminuït en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Els hotels han rebut la major quantitat de turistes, amb un total de 450.000, un 4,5% menys que l’any anterior, però un 21,6% més que el 2019, abans de la pandèmia. Les pernoctacions han superat els registres de l’any passat i l’estada mitjana ha augmentat en un 7,1%, arribant a més de 4 nits, amb una ocupació superior al 80%.

Els càmpings han registrat gairebé 160.000 viatgers, una disminució del 24,9% respecte a l’any anterior, però un augment del 1,1% respecte al 2019. Les pernoctacions han superat àmpliament el milió i l’estada mitjana s’apropa a les 7 nits, un augment del 25,5% en comparació amb l’any anterior, amb una ocupació que ronda també el 80%.

El turisme rural ha rebut prop de 1.000 turistes, un 19,2% menys que l’any anterior, però un 49,2% més que abans de la pandèmia, amb aproximadament 2.500 pernoctacions. L’estada mitjana ha estat d’unes 4 nits i la ocupació ha girat entorn del 40%. A tota la província de Barcelona, el turisme rural és el segment amb una ocupació més baixa.