El Govern Municipal de la ciutat, integrat per PSC-CP i ECPM – C, ha signat un acord crucial amb el grup municipal de Junts per Mataró – Compromís Municipal. L’acord preveu un increment de l’IBI del 20% per el mandat.

 

L’alcalde de Mataró, David Bote, el segon tinent d’alcalde, Sergi Morales, i el portaveu del grup municipal de Junts per Mataró – Compromís Municipal, Alfons Canela, han estat els signants d’un acord de governabilitat per tot el mandat. L’objectiu és assegurar l’estabilitat pressupostària durant el període del 2024 al 2027.

Aquesta entesa estableix les directrius de la política financera municipal i aborda diversos objectius fonamentals:

  • Millorar la qualitat de vida dels ciutadans i promocionar la ciutat.
  • Desenvolupar una administració municipal eficaç i solvent, així com optimitzar la gestió dels recursos municipals per aconseguir més estalvi i eficiència.
  • Garantir la continuïtat dels serveis públics prestats per l’Ajuntament.
  • Assegurar la sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament i estabilitat fiscal per als ciutadans i empreses. Això inclou un augment progressiu de l’IBI del 7% l’any 2024, el 5% l’any 2025 i un 4% els anys 2026 i 2027.
  • Incloure en el Pla de Mandat una sèrie d’actuacions prioritàries per al grup municipal de Junts, com ara millores en la seguretat, llicències, habitatge de protecció oficial, el projecte del banc de patrocinis, una possible estació d’autobusos i alternatives per a la plaça Gran i l’espai de Can Cruzate.