Els alcaldes i alcaldesses de les poblacions de l’Arc Metropolità unifiquen visions per una governança compartida en la Regió Metropolitana.

 

Els dirigents municipals de les ciutats de l’Arc Metropolità, amb la presència destacada de Mataró, celebren l’inici d’un debat sobre el futur de la Regió Metropolitana. Des de les particularitats de cada localitat, insisteixen en la necessitat d’abordar aquest diàleg amb una anàlisi de les necessitats comunes de totes les ciutats integrants.

La Regió Metropolitana actualment es caracteritza per tres visions diferents: Barcelona ciutat, Àrea Metropolitana i Arc Metropolità. Tot i que els interessos no sempre convergeixen, aquestes perspectives han de dialogar, entendre’s, establir connexions, definir estratègies compartides i compartir governança.

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità va sorgir per abordar aquesta manca d’enfocament metropolità i superar les dinàmiques centrades en la gran ciutat i la seva àrea urbana contigua. Aquesta coalició de nou municipis, amb característiques similars, reuneix gairebé 900.000 habitants i comparteix necessitats específiques que poden diferir d’altres ciutats de Barcelona. Això ha conduït a l’establiment d’una estratègia conjunta coherent en tot el territori metropolità basada en la perspectiva pròpia de les ciutats de l’Arc Metropolità i els seus sistemes urbans.

Conscients de la complexitat i les dificultats d’aquest procés, l’Arc Metropolità no perd de vista l’objectiu de construir una realitat metropolitana que inclogui tot el territori. Ja s’han iniciat converses des de l’Arc Metropolità mitjançant el Pla Director Urbanístic (PDU) Metropolità. Aquesta oportunitat permetrà abordar qüestions com habitatge, infraestructures, mobilitat, espais verds, desenvolupament econòmic i cohesió social a tota la regió metropolitana.

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona es mostra fermament compromesa amb l’essencialitat d’aquest debat metropolità i s’ofereix com a col·lider en aquesta empresa, amb la intenció de forjar una nova governança en igualtat de condicions amb les altres institucions de la Regió.