PepsinaMe pregunto quina estaria la reacció dels alumnes si un bon dia, el professor o professora els preguntés obertament: Violaríeu a les vostres companyes de classe? Pot semblar molt bèstia. Però tothom ha sentit parlar del problema i cal fer caure hipocresies.

Les violacions i els abusos entre menors són un tema molt delicat i profundament preocupant. En abordar-ho, és essencial fer-ho amb serietat i empatia.

Des del meu punt de vista, aquests poden estar els possibles motius o raons que generen aquesta xacra, que de cap manera podem acceptar, ni tolerar i molt menys justificar.

– Educació deficient: En molts casos, la manca d’educació sexual adequada i de consciència sobre el consentiment pot ser un factor que contribueix a aquest problema. És essencial que els joves entenguin els límits i el respecte mutu des d’una edat primerenca. La manca d’educació sexual i consciència sobre el consentiment pot portar a malentesos i comportaments perjudicials.

– Exposició a contingut inapropiat: El fàcil accés a continguts pornogràfics, violents o degradants i sense la supervisió adequada pot donar lloc a percepcions distorsionades sobre les relacions i el sexe.

– Entorn familiar tòxic: Els menors que creixen en entorns on presencien o experimenten abús poden tenir més probabilitats de replicar aquest comportament, ja que és el que han après com a “normal”.

– Pressió de grup: Els adolescents, en particular, poden ésser susceptibles a la pressió de grup. Si es troben en un entorn on l’abús es tolera o s’encoratja, és més probable que participin en aquest comportament.

– Traumes no tractats: Els joves que han estat víctimes d’abús poden, en alguns casos, esdevenir agressors. Això no excusa el comportament, però subratlla la importància d’oferir ajut i suport a les víctimes a una edat primerenca.

– Cultura de la impunitat: En societats on els agressors no enfronten conseqüències significatives per les seves accions, és més probable que aquests comportaments persisteixin.

Sovint hi ha un total desconeixement per part dels violadors infantils, del greu mal que fan a les seves víctimes. De l’impacte psicològic i físic que pateixen. Les víctimes d’abús o de violació, especialment quan són menors, enfronten profunds traumes emocionals, físics i psicològics. Aquestes experiències poden afectar la salut mental, el seu desenvolupament personal, les seves relacions socials i la perspectiva de vida a llarg termini.

La solució a aquesta problemàtica no és senzilla i requereix un enfocament multifacètic que involucri educadors, pares, mitjans i professionals de la comunicació, líders comunitaris, professionals de la salut i legisladors. És fonamental treballar plegats per crear un entorn segur per als nostres joves i educar-los sobre el respecte i el consentiment.

Una de les preocupacions més grans és com, en algunes comunitats o entorns, aquest tipus de comportament pot ser minimitzat o fins i tot normalitzat. Això no sols perpetua l’abús, sinó que dificulta que les víctimes cerquin ajuda o que es faci justícia.

 

Octavi Nonell