Les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona, com a part del programa de l’Oficina Provincial d’Informació al Consumidor (OPIC), despleguen un servei itinerant per 88 municipis a l’octubre. Aquestes oficines sobre rodes ofereixen als ciutadans la possibilitat de conèixer i exercir els seus drets com a consumidors de manera pròxima, presentant consultes i reclamacions de manera gratuïta.

A més, aporten material informatiu sobre temes clau com estalviar en les factures i comprendre les clàusules en diversos tipus de contractes, abordant qüestions vinculades a l’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i altres àmbits.

Aquesta iniciativa busca arribar a aquells municipis que no disposen d’un servei municipal de consum i proporcionar suport immediat als ciutadans, tant presencialment a les UMIC com a través de la Bústia del Consumidor, una plataforma telemàtica que permet enviar consultes i reclamacions.

Les UMIC es converteixen, així, en una eina important per afavorir la consciència i la protecció dels drets dels consumidors a diverses àrees de la província de Barcelona.