L’Hospital de Mataró destaca per la seva atenció integral en el maneig del càncer de mama mitjançant una unitat multidisciplinària que agrupa diversos especialistes. Aquest enfocament abasta des de professionals d’oncologia, radiologia, rehabilitació fins a cirurgia plàstica, medicina nuclear, infermeria, ginecologia, cirurgia i anatomia patològica. Un aspecte significatiu és l’èxit aconseguit en el procediment de reconstrucció mamària immediata, amb un notable 90% de les pacients que es sotmeten a mastectomies rebent aquest servei en la mateixa intervenció quirúrgica.

Aquesta pràctica no només millora la qualitat de vida, sinó que també contribueix a minimitzar possibles seqüeles psicològiques.

Quant a les estadístiques, cada any a Catalunya es realitzen aproximadament 6.000 cirurgies de càncer de mama, i l’Hospital de Mataró ha dut a terme 250 mastectomies en els últims cinc anys. És important destacar que, malgrat la incidència relativament alta d’aquest càncer, les millores en els tractaments i la detecció precoç han contribuït a reduir la mortalitat, amb una taxa de supervivència al cap de cinc anys que arriba al 89%.

Pel que fa als factors de risc, es destaca que només un 10% dels casos de càncer de mama estan vinculats a factors hereditaris, i altres factors com la menopausa tardana, teixit mamari dens, antecedents familiars i l’obesitat poden augmentar el risc. Es reitera l’importància de la prevenció, incloent canvis en l’estil de vida, com a mitjà eficaç per reduir la probabilitat de desenvolupar aquest tipus de càncer.