Durant els mesos d’estiu, el consum d’aigua a Mataró ha experimentat una notable disminució, amb una reducció del 10 % en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

 

Concretament, aquesta reducció ha estat de l’11 % durant el mes de juny (amb un consum de 522.724 m³); del 10 % durant el juliol (amb 541.203 m³) i del 8 % durant el mes d’agost (amb 497.191 m³). Pel que fa al consum domèstic, durant aquests mesos la reducció ha estat del 6,2 % a juny (amb 362.102 m³); del 5,3 % a juliol (amb 373.839 m³) i del 4,2 % a agost (amb 344.487 m³).

Aquestes xifres situen el consum d’aigua per habitant a Mataró en 171 litres diaris, per sota del límit permès per l’Agència Catalana de l’Aigua en la situació d’excepcionalitat actual (230 litres per habitant i dia).

El Comitè Municipal de Sequera es va reunir aquesta setmana per avaluar l’impacte de la situació d’excepcionalitat per sequera a Mataró. Es va constatar que la reducció general del consum d’aigua a la ciutat és fruit tant de les mesures d’estalvi implementades per l’Ajuntament (com les restriccions en l’ús d’aigua per a reg i neteja de carrers, el tancament de fonts ornamentals i dutxes a la platja) com de la consciència cívica, ja que els residents han fet un esforç notable per reduir el seu consum d’aigua a nivell domèstic.

Malgrat aquests resultats positius, l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania per continuar aplicant les mesures d’estalvi establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per preservar les reserves d’aigua enmig de la sequera.

És important recordar que s’han implementat restriccions, com limitar el reg d’arbres i plantes només mitjançant reg per degoteig o regadora de les 20:00 h a les 8:00 h, prohibir l’ompliment de piscines privades individuals o familiars i no permetre la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes i altres amb aigua potable, ja siguin espais públics o privats.

Mataró va aprovar el seu Pla d’Emergència en Situació de Sequera el 2022 com a guia per prendre decisions a nivell municipal, en conformitat amb el Pla Hidrològic Nacional i el Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Sequera d’ACA a Catalunya. Complementant aquest pla, Aigües de Mataró ha augmentat la quantitat d’aigua provinent de fonts pròpies (pous) que es distribueix a la xarxa de distribució.

Des de l’inici de l’estat d’alerta per sequera a finals de 2022 fins al 31 d’agost de 2023, s’han aportat 1.333.251 m³ d’aigua dels pous del municipi dels 1.380.500 m³ establerts com a objectiu pel Pla d’Emergència en Situació de Sequera. Així, el nivell global de compliment és del 96,6 %.