L’Ajuntament de Mataró ha posat en marxa un programa destinat a les entitats locals amb l’objectiu de millorar les oportunitats laborals de persones aturades que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social i que estan inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

 

Dels 50 nous contractes signats, 17 pertanyen a persones que es trobaven en situació d’atur de llarga durada sense rebre cap prestació per desocupació, 6 eren beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, 7 són dones víctimes de violència masclista o es trobaven en situació d’atur de llarga durada sense prestació per desocupació, 17 tenen més de 52 anys i 3 persones no s’identifiquen amb el gènere assignat en néixer.

Aquestes 50 persones, que començaran a treballar a partir de l’1 d’octubre, tindran contractes de 12 mesos i realitzaran jornades laborals a temps complet. Les seves tasques inclouran diverses feines d’interès públic, com tasques administratives, informació, manteniment d’espais públics, consergeria, màrqueting i comunicació, així com educació i integració social, entre altres.

Totes les persones contractades han estat derivades des de l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, on estaven inscrites com a demandants d’ocupació en situació d’atur. A més, durant el desenvolupament del programa, rebran una formació de 60 hores en competències digitals per millorar les seves habilitats professionals.