L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme ha presentat l’anàlisi de l’educació al Maresme basat en dades oficials de gener de 2020.

 

Segons aquestes dades, el 33,4% de la població maresmenca de més de 15 anys té estudis superiors, amb un augment significatiu fins al 42,4% en la franja d’edat de 25 a 29 anys.

Aquests percentatges són comparables als del conjunt de Catalunya, però l’anàlisi per sexes revela diferències interessants. Les dones del Maresme tenen un percentatge més alt d’educació superior que les dones de tot Catalunya (35,1% contra 34,8%). Pel que fa als homes, el percentatge a la comarca és lleugerament inferior al de Catalunya (31,7% contra 31,8%).

Quan es focalitza en la població de 25 a 64 anys, la majoria de les persones han completat la seva formació reglada. Així, en aquest grup d’edat, el 42,4% té educació superior, el 27,8% ha completat la primera etapa de l’educació secundària, el 24,3% la segona etapa de l’educació secundària i el 5,5% té estudis primaris o inferiors.

Els percentatges en aquesta franja d’edat són similars als de tot Catalunya, indicant un alt nivell d’educació en aquesta comarca.

Nivell formatiu per municipis

L’anàlisi de les dades per municipis mostren que Tiana, Cabrils i Cabrera de Mar són les localitats maresmenques on més d’un 50% de la població major de 15 anys té assolits estudis superiors. Concretament, a Tiana és del 52,2%; del 51,3% a Cabrils i del 50,1% a Cabrera de Mar.

Només en 6 dels 30 municipis maresmencs, els estudis d’educació secundària o similar són els que obtenen la primera posicició. En ordre alfabètic, són Calella (32,5%), Malgrat de Mar (37,6%), Mataró (33,6%), Palafolls (39,7%), Pineda de Mar (37,2%) i Tordera (40,3%).

D’altra banda, el nivell d’educació primària o inferior és el que menys preval entre la població en tots els municipis. Òrrius (6,4%), Cabrils (7,7%) i Tiana (7,9%) presenten el pes més baix. En canvi, Pineda de Mar (18,8%), Mataró (17,4%) i Canet de Mar (16,6%) són les localitats amb un percentatge més elevat de població major de 15 anys amb estudis primaris.

Si acotem l’anàlisi a la població de 25-64 anys, tots els municipis, menys 4, tenen majoria de la població amb educació superior oscil·lant el seu pes entre el 34,2% de Mataró i el 64,5% de Tiana. A Tordera (41,8%), Palafolls (41,1%), Malgrat de Mar (39,4%) i Pineda de Mar (39,4%) són majoria les persones amb la primera etapa de l’educació primària assolida.

D’altra banda, també en aquesta franja d’edat és poca la població que només ha assolit l’educació primària o inferior i existeixen divergències entre municipis; el pes oscil·la entre l’1’7% de Dosrius i Tordera i el 9,1% de Mataró.

Podeu ampliar aquesta informació consultat lInforme sobre el nivell formatiu de la població del Maresme elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal.