Aquestes obres, amb una durada estimada de 4 mesos, aborden la substitució de les plaques de les façanes, el sistema de climatització i les instal·lacions d’il·luminació de l’edifici, amb l’objectiu de millorar el seu consum energètic global.

 

Les millores a les façanes inclouen la substitució de les plaques de fusta sintètica, que es trobaven en mal estat, per safates d’alumini amb un acabat en color blau. També s’incorpora aïllament per eliminar zones de pèrdua de calor i es col·loquen proteccions solars i làmines solars als vidres.

El sistema de climatització actual, que és poc eficient i utilitza gas, serà reemplaçat per tres nous equips refredadors. Pel que fa a la il·luminació, les antigues làmpades halògenes seran substituïdes per làmpades LED, i s’instal·laran detectors crepusculars per optimitzar l’ús de la instal·lació elèctrica.

A més, es preveu la instal·lació d’una plataforma elevadora per fer accessible l’escenari de la sala d’actes i la realització de millores en el sistema d’alarma i intrusió.

L’empresa Vialser Edificación y Obra Civil SL ha estat l’encarregada de les obres, amb un pressupost de 682.525,61 € (IVA inclòs). Aquest projecte ha rebut una subvenció de 420.873,40 € del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el marc del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) i els fons Next Generation.