L’Ajuntament ha presentat aquesta setmana una innovadora plataforma informàtica, coneguda com a Link, que promet revolucionar el seguiment del contracte de recollida de residus i neteja viària de la ciutat.

 

L’ajuntament de Mataró ha donat un pas cap a la millora significativa de la gestió dels serveis de neteja i recollida de residus a la ciutat amb la presentació de la plataforma Link. Aquesta eina tecnològica està dissenyada per digitalitzar el 100% de les rutes dels serveis, tant dels vehicles com del personal, amb l’objectiu de garantir una millor planificació i seguiment de les activitats incloses en el contracte de neteja viària i recollida de residus.

La plataforma Link incorpora punts de control de pas i horaris que registren l’inici i la finalització de cada servei, permetent a les autoritats visualitzar en temps real quins serveis s’estan duent a terme en cada moment. A més, mitjançant la geolocalització dels terminals mòbils dels treballadors, es pot verificar si es realitza totes les rutes establertes o si hi ha hagut algun incident.

Aquesta tecnologia permet una anàlisi comparativa entre els serveis planificats i els efectivament executats, obrint la porta a la facturació o penalització de l’adjudicatari en funció d’aquests resultats. La plataforma també inclou la gestió de modificacions de servei diàries i les incidències reportades pels ciutadans a través de l’app Mataró Neta Connecta.

Entre els avantatges d’aquest sistema de seguiment destaquen la millora de la comprensió dels resultats d’execució, l’optimització de la planificació en un procés de millora contínua, l’increment de la transparència en els mitjans utilitzats i els recorreguts realitzats, així com la possibilitat de conèixer en temps reals quants treballadors estan actius en el territori.

La implementació d’aquesta tecnologia ha estat possible gràcies a l’actuació cofinançada per l’Agència de Residus de Catalunya dins del marc de la subvenció de Compra Pública Innovadora (CPI). Cal destacar que aquest sistema és complementari al contracte de control de qualitat extern que continua vetllant pel correcte compliment dels serveis. La inversió en aquest sistema de seguiment representa un pas més en la millora de la gestió dels serveis de recollida de residus i neteja viària, un objectiu establert del llançament del nou contracte el juny de 2021, amb una durada de 5 anys, que busca millorar les dades de recollida selectiva i l’estat de neteja global de la ciutat de Mataró.