L’Ajuntament de Mataró ha inaugurat el nou parc urbà de salut, l’àrea recreativa per a gossos i els elements de cal·listènia que s’han instal·lat a la confluència entre la ronda de Josep Tarradellas i el passatge de la Menta.

 

El parc urbà de salut s’ha instal·lat en una zona d’ombra a la confluència del passatge de la Menta amb el passeig de Ribalta, a tocar de l’Escola Camí del Cros. Està format per 9 aparells que permeten la realització d’exercici físic moderat, tot exercitant la flexibilitat, l’equilibri i la coordinació, la força o l’activitat cardiovascular.

L’àrea recreativa per a gossos ha quedat ubicada per sobre del passatge de la Menta, a la banda de darrera de l’aparcament de la ronda de Josep Tarradellas. Queda delimitada per una tanca de doble porta amb pilars i travessers de fusta i reixa metàl·lica. Té paviment de sauló, bancs, papereres, arbrat, xarxa de reg.

Per últim, el parc de cal·listènia s’ha instal·lat per damunt de l’àrea recreativa de gossos. Es tracta d’una estructura que permet fer un tipus d’entrenament més centrat en els moviments de grups musculars, la potència i l’esforç, similar al que es pot practicar al gimnàs. Aquesta instal·lació també té paviment de sorra de Santa Coloma.

Per garantir l’accessibilitat de l’espai a les persones usuàries, també s’ha donat continuïtat a la vorera de la ronda del Cros davant l’escola. També s’ha millorat l’enllumenat de tot l’àmbit amb 9 punts de llum nous. Un camí de sauló amb arbrat connecta el parc de cal·listènia amb l’àrea d’esbarjo caní. A l’àrea recreativa per a gossos s’han plantat 5 moreres i en l’ampliació de la vorera i el camí de vora s’han plantat 16 exemplars de liquidàmbar.

Les obres de l’àrea recreativa per a gossos i la urbanització de l’entorn han estat executades per l’empresa Catalana de Treballs i Obres SL per encàrrec municipal, i han tingut un cost de 191.989,01 € (IVA inclòs). A aquest import cal sumar els costos d’instal·lació del parc urbà de salut i dels elements de cal·listènia, que han pujat a 39.190,14 €.