Les dades recopilades per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal revelen una notable disminució dels accidents laborals a la comarca del Maresme durant el segon trimestre de l’any, tot i que els accidents “in itinere” mostren un augment.

 

Durant el segon trimestre d’aquest any, s’ha experimentat una reducció significativa en la incidència d’accidents laborals a la comarca del Maresme. Les estadístiques proporcionades per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal indiquen una disminució interanual tant en el nombre d’accidents laborals que han provocat baixes com en els que no han interromput la feina de la persona accidentada. No obstant això, es registra un augment en els accidents ocorreguts en el trajecte cap o des del lloc de treball.

Durant el segon trimestre de l’any, es van registrar un total de 1.798 accidents laborals a la comarca del Maresme. D’aquests, prop de la meitat, concretament 887, van conduir a la baixa de la persona afectada; un 41,60% (748) no van requerir baixa laboral i un 9,07% restant van ser accidents “in itinere”.

En comparació amb l’any anterior, es pot observar una reducció significativa en el nombre total d’accidents laborals (108 menys) i en els que han generat baixes laborals (96 menys), així com en els que no han comportat baixes (26 menys). No obstant això, hi ha hagut un lleuger augment en el nombre d’accidents “in itinere” (4 més).

Alineant-se amb la tendència general dels informes de sinistralitat laboral al Maresme, la majoria dels accidents laborals que han provocat baixes es consideren de pronòstic lleu (1.045). Només cinc treballadors van patir ferides greus, i afortunadament, no s’ha registrat cap víctima mortal.

Per obtenir una anàlisi més detallada, es pot consultar l’Informe de Sinistralitat Laboral del segon trimestre de 2023, elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme.