El Consorci Sanitari del Maresme ha fet pública l’adjudicació de 126 llocs de treball fixos en diferents àmbits professionals. Aquesta decisió representa una oportunitat de feina estable per a més de 300 candidats que competien per aquestes posicions, fins ara cobertes per contractes temporals.

 

El Consorci va anunciar, el juliol passat, les adjudicacions de llocs de treball en categories com infermer/a, auxiliar d’infermeria, portalliteres, facultatiu del CAD, educadora social i terapeuta ocupacional. A més, es preveu que avui es resolguin també les places de manteniment, rober, magatzem, comptabilitat, recursos humans, gestió de pacients, documentalistes, nutricionistes, treballadores socials, tècnics de farmàcia, metges i psicòlegs.

Aquesta convocatòria, publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el 29 de desembre de 2022 (número 822A), representa una oportunitat de consolidació laboral per a 78 dels llocs de treball, que passen de contractes temporals a fixos mitjançant un concurs-oposició. A més, es van estabilitzar 48 llocs de treball addicionals mitjançant un concurs de mèrits, valorant l’experiència i la formació dels candidats, sense necessitat d’examen. Aquest procés de selecció ha tingut una gran acollida entre els aspirants i contribuirà a la millora dels serveis del Consorci en diverses àrees.