El mes de juliol del 2023 ha deixat una xifra preocupant d’atur a Mataró, amb 6.928 persones desocupades registrades. Aquesta xifra representa un increment de 50 persones respecte al mes de juny, amb un creixement relatiu del 0,7%.

 

Aquest és el primer cop en 14 anys que l’atur registrat a Mataró experimenta un augment durant el mes de juliol. L’última vegada que es va veure un creixement en aquest mes va ser el 2009.

Un dels aspectes més destacats és la comparativa amb el mateix mes de l’any anterior. En relació amb juliol de 2022, s’observa una disminució de 215 persones desocupades, el que significa una reducció del 3%. A nivell regional, el Maresme ha aconseguit una lleugera millora més positiva que la de Mataró, amb una disminució del 3,2%. No obstant això, a la província de Barcelona i a Catalunya, la disminució de l’atur és menys intensa, amb un 1,7% i un 2,9%, respectivament. A nivell estatal, l’atur registrat ha presentat una caiguda molt més pronunciada, amb un 7,1% de descens.

Quant a la taxa d’atur registral de Mataró, aquesta s’ha situat en un 11,3%. Per trobar una taxa d’atur més baixa cal remuntar-se fins a gener de 2008. Mataró ocupa el cinquè lloc entre els municipis amb més de 50.000 habitants a la província de Barcelona amb la taxa d’atur més elevada, només superada per Manresa, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Terrassa (cal tenir present que la taxa d’atur de juliol de 2023 és una estimació, a l’espera de la publicació del nombre d’ocupats registrats d’aquest mes).

L’augment de l’atur registral a Mataró és una preocupació per a les autoritats i indica la necessitat de seguir treballant per a la reactivació econòmica i la generació d’oportunitats laborals per als ciutadans.