L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha anunciat la designació de la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques (SGAVIH) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, sota la direcció de Joan Colom Farran, com a centre col·laborador (CC) en polítiques de prevenció i abordatge en l’ús de substàncies en les malalties no transmissibles. Aquest nomenament implica que la SGAVIH rebrà suport estratègic de l’OMS en aquest àmbit.

 

La SGAVIH, com a CC de l’OMS, desenvoluparà diverses accions, com ara treballar en l’elaboració d’informes sobre la relació entre alcohol i càncer a la Regió Europea, proporcionar programes de formació per a experts i professionals joves d’aquesta regió, i contribuir amb estudis de casos, informes i eines de suport per als països interessats.

Els CC són institucions que col·laboren en l’enfortiment i la implementació dels programes de l’OMS a nivell nacional, regional, interregional i mundial. Aquests centres són essencials per a la cooperació en salut mundial, ja que ofereixen una major visibilitat i més oportunitats per intercanviar informació, col·laborar amb altres institucions i mobilitzar recursos addicionals. Amb aquesta designació, la SGAVIH s’uneix als altres tres CC de l’OMS que ja existeixen a Catalunya, sent aquesta dotzena a nivell estatal.

Aquest nomenament reforça la tasca realitzada fins ara per la SGAVIH i obre noves oportunitats per a treballar conjuntament en projectes basats en evidències científiques i que contribueixin a millorar la salut de la població. D’aquesta manera, la SGAVIH posarà a disposició d’altres països europeus diferents polítiques i programes implementats a Catalunya que serviran com a casos d’estudi.

El paper de la SGAVIH com a CC de l’OMS inclourà els següents objectius estratègics:

  1. Augmentar la capacitat de prevenció i control de les malalties no transmissibles, amb un enfocament especial en l’ús de substàncies.
  2. Avaluar l’impacte de les polítiques de salut en l’ús de substàncies i les seves conseqüències.
  3. Avaluar la relació cost-efectivitat de les polítiques aplicades per reduir els costos de les malalties causades per les substàncies, incloent l’anàlisi del retorn de la inversió realitzada.

La SGAVIH haurà de implementar diverses metodologies de treball per a l’OMS, com ara donar suport a la monitorització i vigilància de les malalties no transmissibles, mesurar els resultats de les polítiques i la càrrega atribuïble, com ara mortalitat, anys de vida perduts (YLL), anys de vida perduts per discapacitat (YLD) i anys de vida ajustats per discapacitats (DALYs). A més, haurà de desenvolupar seminaris, tallers i eines per permetre als països implementar mesures multisectorials per abordar l’ús de substàncies com a factor de risc. També treballarà en l’elaboració d’informes sobre l’impacte de les polítiques juntament amb altres centres col·laboradors de la Regió Europea.

La designació de la SGAVIH com a centre col·laborador de l’OMS és el resultat de més de 30 anys de col·laboració en la prevenció, detecció i intervenció per abordar el consum abusiu d’alcohol. Des de 1995, la SGAVIH s’ha unit al projecte de l’OMS sobre alcohol a l’atenció primària i comunitària, i des del 2002 ha implementat el programa “Beveu Menys” a tot Catalunya, sent el segon país, juntament amb Escòcia, a aconseguir-ho. A més, ha contribuït a la creació de la International Network of Brief Interventions on Alcohol and Drugs (INEBRIA) i ha estat involucrada en diversos projectes europeus relacionats amb la prevenció i intervenció en l’ús d’alcohol i altres substàncies.

Actualment, la SGAVIH exerceix com a Secretaria permanent de la Xarxa Alcohol Policy Network in Europe (APN), una plataforma europea amb més de 200 membres que comparteix coneixements i experiències en polítiques de salut pública relacionades amb l’alcohol.

En resum, la designació de la SGAVIH com a CC de l’OMS és un reconeixement a la seva trajectòria i permetrà continuar treballant conjuntament en l’àmbit de la prevenció de les malalties no transmissibles i l’ús de substàncies, aportant el coneixement i les experiències de Catalunya a nivell europeu i mundial.