La Diputació de Barcelona ha iniciat aquesta setmana les obres de revestiment de cunetes i millora de vies en quatre trams de carreteres de les comarques del Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme, que pertanyen al Sector Oriental de la demarcació.

 

Aquestes actuacions tenen un pressupost de 1.626.570,51 euros i es preveu que es completin en vuit mesos. Les carreteres en les quals es realitzaran les obres són les següents: BV-1245 de Castellterçol a Granera, del punt quilomètric (PK) 0,280 al 1,070; BV-1310 de Castellterçol a Castellcir, del PK 0,350 al 2,909; BV-5119 de Mosqueroles a la Costa del Montseny, del PK 0,00 al 7,00; BV-5122 a Tordera, del PK 0,00 al 0,120; i BV-5128 de Sant Pol de Mar a Sant Cebrià de Vallalta, del PK 21,770 al 27,630.

Carretera BV-5128 de Sant Pol de Mar a Sant Cebrià de Vallalta

L’objectiu d’aquestes actuacions és construir cunetes revestides de formigó a les carreteres que pertanyen a la Diputació de Barcelona. Això permetrà que estiguin preparades per al trànsit ocasional dels vehicles quan sigui necessari i que tinguin l’amplada adequada per a la circulació en condicions de seguretat. A més, es millorarà el drenatge lateral i la conservació de les vies en general. També s’aprofitarà per a la instal·lació d’una infraestructura de canalització que pugui suportar xarxes de comunicació de nova generació en el futur.

Les obres consistiran principalment en la construcció de trams de cunetes revestides de formigó amb una amplada de 1,20 metres. A més, es construirà un prisma de canalitzacions dins de les cunetes, format per 12 microductes de 20 mm de diàmetre per a infraestructura de comunicacions. Aquest prisma s’iniciarà a l’arqueta més propera als nodes de la xarxa existent de comunicacions i arribarà fins als nuclis de municipis de l’interior utilitzant les carreteres locals de la Diputació de Barcelona com a suport físic per a la infraestructura nova.

Abans de construir les cunetes, es repararan les vores de la calçada danyades en els trams objecte d’aquestes actuacions, així com les obres de fàbrica existents. També es compactarà el fons de la caixa fins al 95% del Paràmetre de Mesura (PM) i es perfilarà amb la mateixa secció de la cuneta.

Les cunetes tindran una amplada mínima de 1,20 metres en forma de L, amb una pendent màxima de 1:6 i un gruix de formigó de 20 cm. Un cop finalitzades aquestes actuacions, es realitzarà una neteja de l’obra i es reposarà la senyalització danyada.

La xarxa viària de la Diputació de Barcelona, que actualment té aproximadament 1.574 km, compta amb diverses carreteres amb amplades mitjanes de calçada insuficients. Sovint, aquestes vies tenen vorals estrets o inexistents, la qual cosa requereix un ampliació addicional per a garantir una millor funcionalitat i seguretat dels conductors, especialment en trams amb corbes pronunciades, trànsit intens, circulació de vehicles pesants o elevat nombre d’accidents.