El mes de juny ha conclòs amb un total de 6.878 persones desocupades registrades a Mataró, segons les dades més recents. Aquesta xifra representa una disminució de 162 persones desocupades en comparació amb el mes de maig (-2,3% en termes relatius). És altament probable que, durant el mes de juliol, el nombre de desocupats continuï disminuint fins a situar-se per sota de les 6.800 persones.

Juny és un mes en què tradicionalment es produeix una reducció de l’atur registrat. Des de l’any 2004 fins avui, l’atur s’ha reduït en disset ocasions durant aquest mes, mentre que només en tres ocasions ha augmentat.

Cal remuntar-se al mes de març de 2008 per trobar una xifra de desocupats registrats més baixa que la del juny de 2023, demostrant així una tendència positiva en la millora de l’ocupació.

En comparació amb el juny de 2022, la disminució del nombre de desocupats a Mataró és de 362 persones, el que es tradueix en una reducció del -5% en termes relatius. A la comarca del Maresme, la reducció no és tan favorable com a Mataró (-3,7%). A nivell de la província de Barcelona i de Catalunya, també s’observa una disminució menys significativa que a Mataró, amb un -1,2% i un -2,5%, respectivament. A l’estat espanyol, l’atur registrat presenta una disminució interanual més marcada que a Mataró, amb una caiguda del -6,7%.

Pel que fa a la taxa d’atur registrada a Mataró, aquesta s’estableix en un 11,2%, sent necessari retrocedir fins a gener de 2008 per trobar una taxa d’atur més baixa. Mataró ocupa la quarta posició entre els municipis de més de 50.000 habitants de la província de Barcelona amb la taxa d’atur més alta, situant-se darrere de Manresa, Santa Coloma de Gramenet i Badalona.

Aquestes xifres mostren una tendència positiva en la reducció de l’atur a Mataró i evidencien els esforços realitzats per fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic de la ciutat.