Les infermeres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) ja poden indicar medicaments que necessiten recepta mèdica, sempre que estiguin inclosos en una guia oficial del Ministeri de Sanitat.

Aquesta nova competència permet millorar l’accés als medicaments i reforçar el rol autònom de les infermeres a Catalunya. Fins ara, només els metges tenien la potestat de prescriure aquests medicaments.

Aquest avenç s’ha aconseguit gràcies a la col·laboració entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. Les infermeres ja poden indicar medicaments per al tractament de cremades i ferides, i en el futur s’incorporaran més productes amb altres usos. Aquesta mesura contribueix a l’eficiència del sistema de salut i evita la duplicació de visites mèdiques.

A més, s’han establert guies i protocols oficials per assegurar la seguretat en la pràctica de les infermeres. Aquest avenç és un pas important en la millora de l’atenció sanitària a Catalunya i reconeix el paper clau de les infermeres en la prestació de serveis de salut de qualitat.