En resposta a la notícia de la posada en venda del solar de Can Fugarolas per part de la SAREB, manifesta la seva preocupació i el seu compromís amb la preservació d’aquest espai emblemàtic. Can Fugarolas és actualment un punt de trobada per a diverses iniciatives socials, culturals i artístiques que enriqueixen la ciutat i el barri de l’Havana.

En aquest sentit, el Grup Municipal d’ERC-MES presenta una proposta al Ple Municipal perquè el Govern de Mataró sol·liciti la transferència de tots els immobles i solars que la SAREB posseeix a la ciutat. Aquesta mesura té com a objectiu afegir més habitatge públic i fer front a l’emergència habitacional que Mataró està vivint actualment, a més de poder gestionar casos com el de Can Fugarolas.

Per tant, des de l’Esquerra Republicana de Mataró es comprometen a prendre les següents accions:

  • L’Ajuntament establia un contacte immediat amb la SAREB per tal de frenar la venda del solar.
  • L’Ajuntament exigeix a la SAREB la cessió del solar amb un doble objectiu: salvar el projecte de Can Fugarolas i crear habitatge assequible que contribueixi a millorar la situació d’emergència habitacional a Mataró.

Aquesta decisió posa de manifest el compromís de l’Ajuntament amb la preservació del patrimoni local i amb la millora de les condicions de vida dels ciutadans. S’espera que aquesta acció pugui garantir un futur prometedor per a Can Fugarolas i per a la ciutat en general.