El TecnoCampus ha celebrat la seva primera presentació pública del “Pla Estratègic 2027”, un document clau per al futur del parc i aprovat pel Patronat de la Fundació Mataró-Maresme.

El “Pla Estratègic 2027” del TecnoCampus representa un pas essencial per al desenvolupament i la consolidació del parc com a referent en l’àmbit de la formació, la innovació i l’emprenedoria. Amb la seva visió clara i els seus objectius ben definits, el TecnoCampus es prepara per afrontar els reptes i les oportunitats que el futur ofereix, consolidant-se com a hub de talent, creativitat i coneixement a la regió de Mataró-Maresme.

Aquest pla ha estat elaborat amb la participació activa dels diferents agents que conformen el TecnoCampus, mitjançant un procés participatiu que va començar l’any passat. Empreses, estudiants i altres grups d’interès van prendre part en aquest procés, oferint les seves idees i propostes per al desenvolupament estratègic del parc.

Es basa en tres eixos principals que marcaran les línies de treball i les prioritats de l’institució en els propers anys. Un dels reptes més importants és la implementació de la Formació Professional mitjançant cicles formatius específics. Aquesta iniciativa té com a objectiu crear una ruta clara i accessible per als estudiants, permetent-los ingressar en programes de grau universitari relacionats amb temàtiques com la salut, l’empresa, la tecnologia, l’audiovisual i els videojocs.

A més, el TecnoCampus busca reforçar la seva relació amb la Universitat Pompeu Fabra, amb l’objectiu de fomentar la col·laboració en projectes conjunts, intercanvis acadèmics i investigació. Això contribuirà a enfortir el paper del parc com a centre de coneixement i innovació en àmbits rellevants per al desenvolupament econòmic i social de la regió.

Altres reptes importants assenyalats en el pla inclouen l’afirmació de la singularitat de l’esperit emprenedor com a element distintiu de les activitats del TecnoCampus, així com la cerca de reconeixement per part d’instàncies superiors, com la Generalitat, per aconseguir un finançament adequat per a la seva tasca.

L’acte de presentació del pla va tenir lloc aquest matí i va congregar la comunitat empresarial del TecnoCampus, que compta amb més de 100 empreses participants. L’alcalde i president del TecnoCampus, David Bote, i el regidor d’Empresa i Ocupació, Sergi Morales, van estar presents en l’esdeveniment, reafirmant així el suport i l’impuls institucional a aquesta important iniciativa.

A més, durant l’acte de presentació, es va comptar amb la participació del consultor Xavier Marcet, qui va jugar un paper clau en l’elaboració del pla estratègic. Marcet va destacar la importància dels ecosistemes d’aprenentatge en l’actual context de ràpids canvis tecnològics, com ara l’auge de la intel·ligència artificial. Aquesta perspectiva subratlla la necessitat de desenvolupar estratègies

d’aprenentatge innovadores i adaptatives per afrontar els reptes futurs.

#TecnoCampus2027