L’Ajuntament  continuarà amb el projecte dels agents cívics nocturns, coneguts com a serenos, iniciat l’any passat.

El servei es reprendrà el proper 3 de juliol, amb un equip de 10 persones (2 coordinadors i 8 serenos) que treballaran per parelles. Els serenos realitzaran tasques de suport per millorar la prevenció i l’assistència en matèria de seguretat, civisme i espai públic durant la nit.

Les funcions dels serenos seran detectar i informar d’incidències a l’espai públic mitjançant la seva presència continua. Tindran rutes predefinides i coordinades amb la Policia Local. Algunes de les seves tasques principals inclouran abordar situacions d’incivisme i conflictes a l’espai públic, controlar l’horari d’establiments públics, atendre situacions de risc i donar suport als programes preventius de convivència i civisme.

Els serenos treballaran de dilluns a diumenge, de 21 a 4 hores, durant el període del 3 de juliol al 3 de desembre. Durant els caps de setmana, prestaran especial atenció a les zones d’oci nocturn, i durant les festes populars, concentraran els seus esforços en els llocs on es realitzin els actes de la Festa Major.

Durant la prova pilot realitzada l’any passat, els serenos van dur a terme més de 3.000 actuacions, destacant la gestió de residus, l’atenció personalitzada, el control del soroll i altres situacions d’incidència a l’espai públic.

Amb aquesta continuïtat del projecte, l’Ajuntament busca afavorir una convivència més harmoniosa i una major sensació de seguretat a la ciutat, gràcies a la presència activa dels serenos durant les hores nocturnes.