Mitjançant un sorteig informàtic davant de la corporació, s’han seleccionat les persones que formaran part de les 128 meses electorals per a les eleccions generals del 23 de juliol.

L’alcalde, David Bote, ha aturat el sistema de selecció aleatòria que determina els números dels primers seleccionats i l’interval de repetició per a les següents persones. S’han triat un total de 1.152 persones, 384 titulars i 768 suplents, per ocupar els càrrecs de president, vocals i suplents de les meses electorals.

En cas de reclamació acceptada, el lloc no serà ocupat per un suplent, sinó que sortirà del sorteig inicial. Els candidats han de tenir entre 18 i 70 anys, saber llegir i escriure per ser vocals, i tenir com a mínim batxillerat o formació professional de segon grau per ser presidents. L’Ajuntament enviarà el llistat a la Junta Electoral de Zona i notificarà als ciutadans la seva selecció.