Després de ser investit com a alcalde de Mataró, David Bote ha format el seu govern i ha delegat les atribucions als diferents regidors.

Destaca la continuïtat en la majoria de les àrees, però també hi ha alguns canvis significatius.

Bote ha expressat la seva intenció de negociar amb l’oposició per completar l’organigrama i assegurar l’aprovació dels càrrecs i les presidències dels organismes municipals.

També ha afirmat que el seu govern serà més econòmic i no descarta premiar algun partit de l’oposició amb un càrrec o una presidència honorífica.

A continuació, presentem els membres del govern municipal:

– David Bote: Alcalde.

-Miquel Àngel Vadell: regidor delegat de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de futur.

Amb les competències següents:
Bon Govern, Transparència, Integritat Institucional, Presidència, Estratègia; Compres i Contractació; Secretaria General, Arxiu, Intervenció, Gestió Econòmica, Ingressos, Tresoreria; Recursos Humans i Prevenció de Riscos; SSIT; Innovació i Qualitat i Espai Mataró Connecta.

 

-Sergi Morales: regidor delegat de Ciutat pròspera, Generació de riquesa i Treball digne: Promoció Econòmica.

Amb les competències següents: 
Polítiques ocupació, Suport emprenedoria i creació d’empreses. Indústria, Empresa i Polígons Industrials.

 

-Núria Moreno: regidora delegada de Mataró Segura.

Amb les competències següents:  Policia Local, Protecció Civil i Protecció de la salut.

 

Laura Seijo: regidora delegada de Ciutat Inclusiva i Saludable.

 

Elizabet Ruiz: regidora delegada de Planificació Territorial i Atenció als barris i la comunitat. Cultura. Espai Públic i equipaments municipals..

 

Francesc Xavier Gomar: regidor delegat d’Ecologia Urbana.

 

Beatriz Delgado: regidora delegada d’Educació, Formació Professional, Universitat i Esports.

 

Heidi Pérez: regidora delegada de Compres i contractació, Diversitat Ciutadana i Igualtat: Polítiques de gènere, feminismes i LGTBI+ i adjunta de cultura.

 

Marta Moya: regidora delegada de Joventut i Emancipació juvenil, Solidaritat i Cooperació, Tinença responsable i Benestar Animal.

 

José Antonio Ricis: regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal. Brigada Municipal i Manteniment.

 

Joan Sarrias: regidor delegat  de Promoció de Ciutat; Comerç; Turisme; Fires, Mercats, Promoció Internacional; Agermanaments.

Adjunt: Formació Professional i Universitats.

 

Sarai Martínez: regidora delegada de Polítiques d’habitatge: Promoció i rehabilitació.