El PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) és una aplicació informàtica avançada creada per la Diputació de Barcelona per gestionar de manera eficient les situacions d’emergència als municipis de la província.

Aquesta innovadora eina tecnològica s’ha implementat en més d’un centenar de municipis, millorant significativament la preparació i resposta en cas de crisi.

El PCOM és una aplicació completa i versàtil que facilita la coordinació i la comunicació entre els diferents actors involucrats en la protecció civil i la gestió d’emergències. A través d’una plataforma web accessible des de qualsevol dispositiu mòbil, aquesta eina permet als municipis registrar avisos, activar i desactivar plans de protecció civil, i notificar-los per correu electrònic al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Una característica destacada del PCOM és la seva capacitat per mantenir una comunicació fluïda i constant entre els membres del comitè d’emergències municipal. Aquesta funcionalitat és fonamental per a una resposta ràpida i coordinada en situacions d’emergència, ja que facilita l’intercanvi d’informació rellevant i la presa de decisions eficaces.

A més, l’aplicació permet enviar avisos per SMS, garantint una comunicació immediata amb el personal encarregat de l’emergència. Això agilitza la resposta i permet alertar ràpidament els recursos necessaris per fer front a la situació.

El PCOM també ofereix la possibilitat de mantenir actualitzat l’organigrama i els contactes rellevants per a la gestió d’emergències. Això és especialment important en casos de relleu de personal o de coordinació amb altres organismes, ja que assegura que sempre es disposa de la informació precisa per prendre decisions informades.

Una de les grans avantatges del PCOM és el seu pas de l’ús del paper a l’ús de suport tecnològic. Abans de la seva implementació, molts municipis s’apoyaven en documents impresos i comunicacions tradicionals per gestionar les emergències. Amb el PCOM, aquest procés s’ha modernitzat i digitalitzat, agilitant i optimitzant la resposta en situacions d’emergència.

L’ús del PCOM permet als municipis localitzar amb facilitat els punts i elements vulnerables dins del seu territori. Mitjançant l’ús de mapes i altres eines de geolocalització, els responsables de la protecció civil poden identificar de manera precisa les àrees més susceptibles de patir situacions d’emergència i prendre mesures preventives.

A més, el PCOM és una eina que afavoreix l’actuació eficient i eficaç en cas d’emergència. La seva capacitat per activar i desactivar plans de protecció civil de forma àgil i automàtica permet una resposta ràpida davant de situacions crítiques.