S’han iniciat les obres de renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram al carrer de Sant Sadurní, al barri de l’Eixample de Mataró.

Aquestes tasques són anteriors a la reurbanització que realitzarà l’Ajuntament dins del Pla de millora de paviments.

Aigües de Mataró està duent a terme aquesta acció en conformitat amb el Pla Director de l’Aigua i renovació del Clavegueram de la ciutat. L’objectiu és solucionar les deficiències detectades en aquesta infraestructura vital.

Les canonades d’aigua potable actuals seran reemplaçades per tubs de polietilè i foneria de diferents diàmetres, sumant un total de 379 metres. A més, s’instal·larà una nova boca d’incendis i les vàlvules necessàries per a un correcte funcionament. Es col·locaran canonades provisionals per garantir l’abastament durant les feines.

Pel que fa al clavegueram, es construiran 216 metres de tubs de PVC i es crearan quatre pous de registre i una cambra de formigó.

L’empresa encarregada de l’obra civil és García Cano e Hijos, SA, mentre que la mateixa empresa realitza l’obra mecànica. El cost total de l’obra és de 476.937,53 € (IVA inclòs) per a l’obra civil i 88.134,62 € (IVA inclòs) per a l’obra mecànica.

S’estima que l’obra de renovació de les xarxes d’aigua i clavegueram finalitzarà cap a mitjans d’octubre. Posteriorment, l’Ajuntament procedirà a reurbanitzar el carrer amb lloses i llambordes prefabricades de formigó, mantenint l’estil actual del carrer de Sant Pau. Les actuacions estaran totalment acabades cap a finals de novembre.

Durant les obres, hi haurà afectacions al trànsit de vianants, circulació, estacionament de vehicles i accés als passos de vianants. No obstant això, es farà tot el possible per minimitzar les molèsties.

Les obres han començat en les cantonades dels carrers Roger de Flor amb Guifré el Pelós i Massevà amb Caminet de les Vinyes. A partir del 12 de juny, el carrer de Sant Sadurní romandrà tancat al trànsit fins a la finalització dels treballs.

Per tal de donar informació als veïns sobre l’inici de les obres i les afectacions, l’Ajuntament i Aigües de Mataró van organitzar una reunió informativa el passat 30 de maig a la Sala Polivalent del Cafè Nou.