La Diputació de Barcelona ha aprovat la subvenció per ampliar la coberta fotovoltaica del Centre Integral de Valorització de Residus Sòlids Urbans del Maresme. L’execució de la instal·lació es realitzarà entre el 4t trimestre del 2023 i el 1r trimestre del 2024

 

Maresme Circular ampliarà la coberta fotovoltaica del Centre Integral de Valorització de Residus Sòlids Urbans del Maresme, després que la Diputació de Barcelona hagi aprovat la subvenció per fer-ho. La instal·lació sumarà 477 kWh/any als 328 kWh/any actuals, fet que permetrà doblar la producció d’energia solar actual. L’electricitat produïda serà per a l’autoconsum del centre.

El projecte d’ampliació, que té un pressupost de 402.126 euros, preveu instal·lar 928 mòduls que junt amb els 1.700 existents, conformaran la coberta fotovoltaica més gran de Mataró i el Maresme.

L’execució de la instal·lació es realitzarà entre el 4t trimestre del 2023 i el 1r trimestre del 2024.

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme produeix més de 100.000 megawatts hora d’energia elèctrica cada any a través de tres fonts: la valorització energètica dels residus que no es poden reciclar, el procés de tractament biològic de digestió anaeròbia per a la generació de biogàs i la coberta fotovoltaica que ara es vol ampliar.

Actualment, dues terceres parts d’aquests 100.000 megawatts hora d’energia produïda són distribuïdes a la xarxa elèctrica, subministrant electricitat a unes 30.000 llars.

Maresme Circular contribueix així a fer front a la crisi d’emergència climàtica, evitant la utilització de combustibles fòssils pel funcionament de les seves instal·lacions i caminant cap a una gestió de les matèries i residus més sostenible.