Comencen les obres de reforma de l’antic Casal de Joves a la plaça d’Espanya de Mataró.

El projecte, que té un termini d’execució de 18 mesos, té com a objectiu convertir l’edifici en un equipament juvenil de referència. Les obres inclouran la reforma de l’equipament esportiu del gimnàs i estan subvencionades al 100% per la Diputació de Barcelona.

El futur equipament comptarà amb 840 m² en planta baixa i primera, i el seu nom serà triat mitjançant un procés participatiu amb les persones joves. Es preveu que la planta baixa aculli un vestíbul circular, una sala polivalent, serveis higiènics i de neteja, una sala de consergeria/connexions informàtiques i una escala que comuniqui amb la planta primera. La planta primera, d’altra banda, estarà organitzada entorn de la tribuna circular central i comptarà amb serveis tècnics, despatxos de reunió i direcció, i aules de formació.

Les obres també inclouran millores en la seguretat estructural i la funcionalitat de l’edifici, així com la rehabilitació energètica a través de l’envolvent per millorar les condicions higrotèrmiques. Es reforçarà l’estructura, es substituirà la coberta del gimnàs i es milloraran els fonaments sense alterar la volumetria de l’edifici. Es realitzarà una millora en l’aïllament tèrmic i acústic de la façana, amb l’objectiu de reduir la demanda energètica. A més, totes les instal·lacions de l’edifici es substituiran per adaptar-se a criteris d’eficiència energètica, sostenibilitat i climatització, i es preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

L’objectiu del nou equipament és convertir-se en un espai de referència per a les polítiques públiques dirigides als joves de Mataró, que actualment representen gairebé el 20% de la població de la ciutat. Amb la participació i la innovació tecnològica com a eixos vertebradors, el nou Pla Integral de Joventut, que s’està elaborant dins de l’estratègia de l’Agenda Urbana Mataró 2030, busca proporcionar una resposta individualitzada a les necessitats dels joves de 12 a 29 anys. S’establiran diferents serveis i espais, com la seu dels serveis de Joventut, l’Oficina Jove del Maresme i sales dedicades a l’accés a la informació, la formació, l’ocupació i la participació en el teixit associatiu juvenil. Els usos definitius de l’equipament es decidiran en un procés participatiu que tingui en compte els diferents perfils de joves de la ciutat, amb l’objectiu de convertir-lo en un centre d’innovació juvenil.