L’empresa Mataró (NEM) insta tots els candidats i candidates a l’Ajuntament de Mataró a comprometre’s a impulsar mesures per fer de la ciutat una entitat més competitiva. L’entitat demana a les candidatures de les eleccions del 28-M que promoguin propostes per atraure inversions i talent, així com mesures que afavoreixin la creació i consolidació del teixit econòmic local. NEM destaca la importància de facilitar la relació de l’Ajuntament amb els negocis i empreses, agilitant els tràmits i resolució d’expedients. Xavier Martín, president de NEM, afirma que és imprescindible generar un entorn favorable per al creixement dels negocis i empreses a la ciutat.

En aquest sentit, NEM reclama ordenances fiscals que siguin acordades amb el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació a la ciutat, així com la simplificació i agilització dels processos de tramitació amb l’administració local mitjançant eines telemàtiques. També es demana reduir els terminis per obtenir permisos i llicències, garantint-ne el compliment.

Martín destaca el descontentament existent amb el servei de llicències, ja que molts empresaris de la ciutat es troben amb dificultats en sol·licitar permisos. En aquest sentit, es reclama una tornada definitiva a l’atenció presencial sense cita prèvia del servei de llicències.

Pel que fa a la mobilitat, NEM demana prioritzar millores en el centre de la ciutat per facilitar el transport de mercaderies i permetre que les empreses puguin exercir la seva activitat de manera més eficient. A més, es proposa revisar el model de carril bici i crear zones d’aparcament gratuït als eixos comercials de Mataró.

NEM insta el proper govern a donar més suport als emprenedors en les primeres fases dels seus projectes empresarials, mitjançant assessorament, ajudes i acompanyament, per facilitar el creixement de les empreses nascudes a Mataró. També es demana la creació d’una borsa de locals buits per centralitzar la informació de l’oferta disponible a la ciutat.

NEM considera imprescindible impulsar polítiques per millorar la competitivitat del comerç local de proximitat i recuperar el seu prestigi, convertint Mataró en un model a seguir. Martín destaca la importància de treballar en aspectes com la neteja, la il·luminació i la seguretat per tenir una ciutat atractiva.

Segons el president de NEM, Mataró ha tingut i té un paper rellevant en la projecció econòmica de la comarca, i cal continuar potenciant aquest actiu. Martín considera totes aquestes demandes “vitals” per crear un