El sector tèxtil del Maresme, segon subsector més rellevant de la comarca en termes de facturació, està començant a mostrar senyals prometedores després de les crisis cícliques i l’impacte negatiu de l’aturada econòmica causada per la Covid-19.

Segons l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, tot i que el sector encara no ha recuperat els nivells previs a la crisi sanitària i econòmica del 2020, s’hi està acostant. Al tancament del 2022, es van registrar una mitjana de 5.178 llocs de treball, un increment del 0,82% respecte a l’any anterior.

La majoria d’aquests llocs de treball són assalariats (84,4%), mentre que una menor proporció correspon a treballadors autònoms (15,6%). En comparació amb l’any anterior, el nombre de llocs de treball assalariats ha augmentat un 1,3%, mentre que els autònoms han experimentat una disminució del 1,5%. Els comptes de cotització amb almenys una persona assalariada han disminuït en prop d’un 4%, situant-se en 416.

Pel que fa a l’evolució dels llocs de treball en relació amb el 2021, cadascuna de les divisions del sector tèxtil ha tingut un comportament diferent. L’Indústria tèxtil ha experimentat una lleu disminució (-0,04%), mentre que la Confecció de peces de vestir ha experimentat un repunt del 1,54%.

La Confecció, que concentra el 54,7% dels llocs de treball del sector tèxtil del Maresme, va tenir una evolució negativa durant el trienni 2019-2021, amb una caiguda significativa l’any 2020 a causa de la pandèmia (-13,95%). No obstant això, el 2022 ha experimentat un increment del 1,54% i ha posat fi a aquesta tendència negativa iniciada el 2019. La mitjana de llocs de treball ha estat de 2.832, dels quals el 81,53% són assalariats.

El personal assalariat en la confecció del Maresme ha experimentat un augment del 2,62% el 2022 en comparació amb l’any anterior, amb una mitjana de 2.309 llocs de treball a la comarca. Així, la divisió de la confecció de peces de vestir ha posat fi a tres anys consecutius de descensos, que van arribar al 15,40% el 2020.

Pel que fa al personal autònom, el seu comportament ha estat diferent, ja que ha experimentat una reducció del 2,97% respecte al 2021. Cal destacar que aquest any s’havia registrat un repunt en el nombre de treballadors autònoms