Els ajuts estan destinats tant als propietaris de locals com als llogaters. Pel que fa a aquests últims, el programa “Aixequem persianes” s’adreça a persones emprenedores que vulguin iniciar una activitat comercial i/o de serveis entre l’1 d’octubre del 2022 i el 30 de setembre del 2023. També inclou casos de trasllat d’una activitat existent d’un local a un altre, sempre que el nou local sigui a peu de carrer i obert al públic, i en situacions d’obertura d’un nou establiment per a una activitat ja existent a Mataró. És requisit indispensable que tots els locals estiguin situats a peu de carrer.

Pel que fa als propietaris, s’ofereix un pagament equivalent a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de l’any 2023, fins a un màxim de 1.000 €. Pel que fa als llogaters, es proporcionen ajuts de fins a 1.500 € per a conceptes com la llicència ambiental, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la llicència urbanística, els honoraris del tècnic per a la tramitació d’obres i activitats, i les despeses derivades de petits arranjaments al local.

El termini per sol·licitar els ajuts comença el 24 de maig i es prolongarà fins al 30 de setembre de 2023.

L’edició del 2022 del programa “Aixequem persianes” va concedir 24 ajuts per a persones que van iniciar un projecte empresarial, amb un total de 23.141,51 € concedits. Les activitats eren de diversa tipologia, incloent-hi restauració, serveis, comerç alimentari i equipament de la llar, entre d’altres.