Maresme Circular, un centre de gestió de residus a Mataró, Catalunya, ha rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona per ampliar la seva coberta fotovoltaica.

Aquesta ampliació consistirà en la instal·lació de 928 nous mòduls solars, que juntament amb els 1.700 existents, formaran la coberta fotovoltaica més gran de la regió del Maresme. La nova instal·lació afegirà 477kWh/any als 328kWh/any actuals, cosa que doblarà la producció d’energia solar del centre.

El pressupost per aquest projecte d’ampliació és de 402.126 euros, i la seva execució està prevista entre el quart trimestre del 2023 i el primer trimestre del 2024. L’electricitat produïda per la coberta solar serà per a l’autoconsum del centre.

Maresme Circular ja és un dels principals generadors d’energies renovables a Catalunya, produint més de 100.000 megawatts hora d’energia elèctrica cada any a través de tres fonts: la valorització energètica dels residus no reciclables, el tractament biològic per a la generació de biogàs i la coberta fotovoltaica.

Actualment, el 66% d’aquesta energia és distribuïda a la xarxa elèctrica, subministrant electricitat a uns 30.000 habitatges.

El compromís de Maresme Circular amb les energies renovables i la sostenibilitat li permet contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, evitant l’ús de combustibles fòssils per al seu funcionament i gestionant els seus residus de manera responsable i eficient.