La empresa gestiona diversos serveis municipals, com el desenvolupament urbà, la mobilitat, la gestió de l’habitatge municipal i el manteniment del parc immobiliari.

La xifra de negocis de PUMSA durant l’any passat va ser de 7.956.358 €. Es destaquen les transaccions immobiliàries com la transmissió de locals a l’Edifici El Rengle per a una incubadora i serveis de transferència tecnològica per 677.579 euros i la permuta d’un solar per habitatges per valor d’1.500.220 euros.

La gestió dels lloguers també va suposar un augment del 11,3% dels ingressos respecte a l’any anterior. PUMSA gestiona 25 oficines, 27 locals i 16 naus amb una ocupació pràcticament del 100%. També gestiona un parc de 281 habitatges municipals, entre els quals 91 són destinats a protecció oficial, 103 són per a l’ús del servei de Benestar Social i 18 són de lloguer lliure.

Pel que fa a la mobilitat, PUMSA gestiona la zona blava de la ciutat, les grues, els aparcaments per a residents i els aparcaments de rotació. La zona blava va obtenir uns ingressos d’1.096.096 € i els aparcaments per a residents i els de rotació tenen un total de 834 places a diferents zones de la ciutat. A més, en diversos aparcaments es disposa de punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

La Junta General de PUMSA va aprovar els comptes anuals corresponents al 2022 el 4 de maig i a 31 de desembre de 2022 la plantilla era de 81 persones, de les quals 72 eren fixos i 9 eventuals.