Un projecte multidisciplinari ha estat llançat per millorar el diagnòstic i tractament de la incontinència fecal a Mataró. Aquesta condició afecta entre el 5 i el 15% de les dones i la majoria no estan diagnosticades.

La incontinència fecal és la incapacitat de controlar l’evacuació intestinal i provoca pèrdues de femta o líquids fecals.

Això pot ser causat per lesions neurològiques, malalties intestinals, intoleràncies alimentàries o debilitament dels músculs del sòl pelvià.

Aquest projecte té com a objectiu determinar la prevalença de la incontinència fecal entre les dones de la ciutat i millorar el tractament d’aquesta condició, que pot afectar la qualitat de vida de les persones.

El projecte també inclou el desenvolupament d’un programa formatiu per a professionals sanitaris i la creació de nous circuits assistencials.