La secció de Salut Pública de l’Ajuntament de la ciutat està duent a terme tractaments preventius als pous de la xarxa de clavegueram per controlar les poblacions de paneroles i rosegadors i intentar disminuir-ne el nombre.

Aquests tractaments es realitzaran a 2.200 pous de la ciutat i, com a conseqüència, es pot produir l’anomenat “efecte desallotjament”, que provoca una fugida dels insectes just abans de finalitzar el seu cicle de vida. També es canvien els esquers per controlar la població de rosegadors.

La Secció de Salut coordina la vigilància i el control a tots els edificis municipals, activant protocols quan es detecten incidències o quan la ciutadania informa a través de la Bústia Ciutadana.

Cal recordar que les plagues no s’extingeixen, sinó que es controlen per evitar molèsties a la ciutadania, per la qual cosa la coresponsabilitat ciutadana és fonamental.

El mosquit tigre també és objecte de control a la ciutat, i es demana als ciutadans que localitzin punts on pugui haver-hi aigua acumulada per evitar-ne la reproducció.