L’Institut Escola Àngela Bransuela, el Centre d’Educació Especial Les Aigües i les escoles Maristes Valldemia i Montserrat Solà ja participen en el projecte. Es tracta d’una experiència de circularitat que, des de la sensibilització i la implicació comunitària, tracta els residus com un recurs i els fa retornar amb un nou paper al circuit de producció i consum.

La iniciativa s’ha implantat de moment als 4 centres educatius esmentats com a experiència pilot, però l’objectiu és poder-la estendre a altres escoles i instituts. Els centres es comprometen a recollir separadament tots els residus orgànics generats per la cuina i el menjador escolar i a abocar-los cada dia a una màquina de precompostatge que s’instal·la a l’equipament. Aquesta màquina asseca la matèria orgànica i redueix el seu volum un 80%. Un cop a la setmana, les escoles han d’activar el buidat automàtic de la màquina i han de conservar el residu estabilitzat en caixes tancades.

Amb aquest pretractament es produeix una higienització i estabilització del residu orgànic en forma de precompost. Després, un agricultor de proximitat de les Cinc Sènies recull i transporta aquest producte a la seva instal·lació agrícola per finalitzar el procés de maduració i així poder aplicar el compost resultant com a adob orgànic en els cultius. A més, una petita part també es pot retornar cap al centre educatiu per ser utilitzat a l’hort escolar o com a fertilitzant a les plantes domèstiques de les famílies del centre.

El projecte té així mateix una faceta educativa que s’adapta a les necessitats de cada centre perquè puguin dur a terme activitats formatives, d’aprenentatge i servei, o treballs de recerca relacionats amb el tancament del cicle de la matèria orgànica. En aquest sentit, els equips de cuina i menjador, equips directius i professorat han rebut formació i recursos educatius per aprofitar millor la iniciativa. Els centres participants s’han compromès a desenvolupar el projecte com a mínim durant el curs escolar actual.