El Pla de videovigilància preveu la instal·lació de 66 càmeres a 6 zones sensibles de la ciutat per garantir una vigilància continuada, millorar la percepció de seguretat i disposar d’elements de prova de fets delictius.

L’Ajuntament de Mataró ha presentat el Pla de videovigilància. La instal·lació de càmeres a la via pública és una de les accions previstes al Pla de Seguretat Local 2021-2024 per millorar l’eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat en la gestió de la seguretat ciutadana i el trànsit.

S’instal·laran un total de 66 càmeres a 6 zones sensibles de Mataró: la plaça de Miquel Biada, al carrer de Rosselló, al Parc de Rocafonda, a la zona d’oci nocturn del Pla d’en Boet, a la plaça de Santa Anna i La Rambla, i a la zona PIC (Pla d’Impuls al Centre).

El Pla té per objectiu garantir una vigilància continuada d’aquestes zones, millorar la percepció de seguretat i disposar d’elements de prova de fets delictius que es puguin produir. L’ús d’aquests dispositius es regeix per la normativa sobre videovigilància policial i protecció de dades.

La instal·lació del sistema de videovigilància i els panells informatius, així com el subministrament del hardware i software per la implementació de les càmeres, i l’obra civil de canalitzacions i instal·lacions, s’ha adjudicat per 1,6 M€. 

Les 66 càmeres que preveu el Pla de videovigilància estaran distribuïdes per 38 punts de control situats en les 6 zones definides. Les imatges que enregistrin es visualitzaran des de la Sala de Coordinació de la Policia Local.

S’instal·laran bàsicament dos tipus de dispositius:

–  46 càmeres de seguretat ciutadana: s’instal·laran al carrer de Rosselló (10 càmeres en 6 punts); a la plaça de Miquel Biada (4 càmeres en 3 punts); al parc i a l’aparcament de Rocafonda (6 càmeres en 4 punts); a la zona d’oci nocturn del Pla d’en Boet (21 càmeres en 6 punts); i a la plaça de Santa Anna i la Rambla (5 càmeres en 2 punts).

Aquestes càmeres permeten realitzar tant la vigilància preventiva com el seguiment d’incidències que es puguin produir en aquestes zones. Els dispositius de videovigilància són d’última tecnologia: tenen visió nocturna, disposen d’un sistema de detecció intel·ligent i d’alerta d’incidències, i d’una resolució òptica de gran abast que permet identificar rostres i matrícules a 400 metres de distància. Les imatges enregistrades s’emmagatzemaran durant 30 dies i podran ser utilitzades com a prova.

– 20 càmeres de control de trànsit: aquests dispositius són lectors de matrícules i també graven l’entorn. Se situaran als punts d’accés a la zona PIC (13) per autoritzar l’entrada i controlar el temps d’estada, i a les vies d’arribada a la zona Centre (7). Les càmeres permetran fer una millor gestió del trànsit (es podrà controlar el flux de vehicles) i complementaran les funcions de seguretat ciutadana de la Policia Local (identificant vehicles  sospitosos, sostrets o en recerca). La xarxa de càmeres de trànsit inclourà també panells informatius sobre l’estat de la circulació i els accessos.