El Premi Iluro, de monografia històrica, humanitats i ciències socials, dota el premi amb 6.000 euros i la publicació de l’obra.

al certamen també s’hi poden presentar tota mena de treballs d’humanitats i ciències socials, tant de caràcter general com particular i tant d’un període determinat com de mirada transversal.

hi poden concórrer tant obres exclusivament centrades en Mataró o el Maresme com obres que facin referència a altres àmbits territorials a les quals hi tinguin una presència destacada

El jurat d’aquesta edició està presidit per Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras, conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya (Universitat de Girona), i compost pel Dr. Jaume Dantí i Riu (Universitat de Barcelona); la Dra. Blanca Garí de Aguilera (Universitat de Barcelona); el Sr. Nicolau Guanyabens i Calvet (Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró); el Dr. Oriol Olesti Vila (Universitat Autònoma de Barcelona); i la Dra. Roser Salicrú i Lluch (Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats del Consell Superior d’Investigacions Científiques), que actua com a secretària en representació de la Fundació Iluro

Els treballs que optin al premi han de ser originals i inèdits, i no poden haver estat guardonats en cap altre certamen. Les obres es poden presentar fins al 15 de setembre del 2023 a la seu de la Fundació Iluro, i les bases completes es poden consultar al web www.premiluro.cat.