La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró convoca la sisena edició de la Beca Joan Peiró. Aquesta té la voluntat de promoure la recerca en l’àmbit de l’economia social i solidària i de recuperar la memòria històrica del moviment obrer i del cooperativisme, del qual Mataró en va ser capdavantera. La beca està dotada amb 3.000 euros i la persona guanyadora té un any per elaborar el treball de recerca. D’acord amb les bases
Els treballs guardonats queden en propietat de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró durant els dos primers anys
La beca Joan Peiró té les següents bases

-La beca s’atorgarà al millor projecte de recerca de ciències socials o àmbit de història
-la beca està dotada en 3000 euros i és farà efectiu en dues parts igual de 1500
-els candidats que poden optar-hi investigadors i investigadores en el àmbit de les ciències socials i de de la historia
-el 31 de juliol és la data termini per a la presentació de les sol·licituds

– El jurat està compost per . Margarida Colomer Rovira,. Pelai Pagès Blanch. Víctor Ligos Hernando,. . Eloi Serrano Robles Anna Huertos Ferrer, Joan Lluís Jornet Forner. 7. Marta Castillo Ramos,

– El jurat analitzarà i avaluarà els projectes i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor de la beca.

– El dret de la beca s’extingirà en els supòsits següents: a. Si no s’executen els treballs en el termini convingut o si els informes de la seva realització no són prou satisfactoris. . Si la persona becada incompleix qualsevol de les obligacions assumides.

La duració de la beca serà d’un any