El cos policial anirà integrant progressivament càmeres unipersonals que permetran enregistrar l’actuació dels agents i poder utilitzar les imatges com a prova.

 

La Policia Local ha incorporat en fase de proves 14 dispositius de gravació unipersonal. Es tracta d’unes petites càmeres que s’integren en l’uniforme dels agents per poder enregistrar les actuacions més complexes amb l’objectiu d’incrementar la seguretat tant dels propis agents com de la ciutadania.

Els agents seran qui decidirà activar la gravació de la càmera i hauran d’informar de l’inici de l’enregistrament a la persona amb qui estiguin interactuant. Aquestes gravacions permetran tenir un testimoni objectiu de l’actuació policial i podran ser utilitzades com a prova, en cas que sigui necessari.

L’ús d’aquests dispositius es regeix per la normativa sobre videovigilància policial i protecció de dades. El control i supervisió del seu ús depèn de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC).

La incorporació de les càmeres unipersonals s’emmarca en el compromís de la Policia Local d’utilitzar les eines tecnològiques per millorar l’eficiència i donar un millor servei a la ciutadania. Altres recursos tecnològics que s’estan posant en marxa són una App per dispositius electrònics o la instal·lació de càmeres de vigilància a la via pública amb l’objectiu de millorar l’eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat en la gestió de la seguretat ciutadana i el trànsit.