La proposta presentada per Junts per Mataró va rebre el suport de tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Mataró. La proposta, que inclou la incorporació d’una línia pressupostària que permeti la posada al dia de les instal·lacions i de la senyalística, s’aprova quan falten tres mesos per acabar el mandat i quan el pressupost fa poc que va ser aprovat.

 

El text íntegre de la Proposta de resolució aprovada és aquest:

Atès que els mercats municipals generen un fort arrelament social, una alta fidelitat i lleialtat dels seus visitants, cal potenciar el paper del mercat com a centre vital del barri maximitzant la seva funció social.

Atès que proporcionen un alt valor per la seva localització i caràcter de comerç de proximitat, així com una imatge d’alta qualitat i especialització de productes i aliments frescos.

Atès que són referents en quan a professionalitat i especialització dels comerciants.

Atès que actuen com a motor econòmic dels comerços ubicats al seu entorn i poden fer de tractors, generant zones d’especial interès comercial, com a centre dinamitzadors a la ciutat.

Atès que s’ha incrementat la sensibilitat entre els consumidors cap al consum d’aliments frescos i les dietes saludables, i l’interès per la gastronomia i els productes de qualitat.

Atès que els mercats municipals poden ser un element educatiu clau de promoció entre el públic infantil pel que fa la gastronomia i la importància d’una alimentació equilibrada.

Atès que cal garantir la viabilitat econòmica dels mercats municipals, i potenciar la creació de nous llocs de treball i fomentar l’emprenedoria.

Atès que cal completar i consolidar la posada al dia, l’accessibilitat i la renovació de les infraestructures dels mercats (com s’ha fet al Mercat de la Plaça de Cuba) i la seva modernització tecnològica.

Atès que cal consolidar el seu paper com a referents en la distribució d’aliment fresc de la màxima qualitat i format comercial de referència per a les noves tendències i hàbits de consum en relació amb l’ alimentació saludable.

Atès que els mercats municipals poden convertir-se en referents de sostenibilitat del medi ambient i de l’economia circular.

Atès que existeix una oportunitat real de convertir els mercats municipals en protagonistes destacats de la implantació dels futurs APEU a la nostra ciutat.

Atès que cal fomentar les relacions i iniciatives conjuntes entre tots els mercats de Mataró per enfortint la imatge de marca, fent més interessant la inversió els mercats.

Atès que segons la Generalitat de Catalunya 1 de cada 4 llars catalanes compren als Mercats,

ACORDS

  • Creació del Pla de Mercats de Mataró que incorpori una diagnosi actual del sector així com una anàlisi estratègica i operativa de desenvolupament dels Mercats i els seus entorns, i que proposi la zonificació i àmbit d’influència comercial dels mercats municipals i suggereixi sistemes futurs de gestió publico-privades de ciutat en aquest àmbit.
  • Creació de la marca “Mercats de Mataró” que agrupi la promoció de tots els mercats de la nostra ciutat i els seus entorns a la ciutadania així com el desenvolupament d’estratègies comercials conjuntes entre les diferents empreses dels mercats i les que es troben en els seus entorns.
  • Creació d’una línia pressupostària específica que permeti iniciar el Pla “Mercats de Mataró” i la seva implementació i promoció a la ciutadania.
  • Incorporar una línia pressupostària específica que permeti la posada al dia de les instal·lacions i de la senyalística d’aquelles instal·lacions que ho requereixin. Incentivar també mitjançant línies d’ajudes la renovació i millora de locals comercials dels mercats i el seu entorn.
  • Estudiar l’aprovació de bonificacions fiscals (que incorporin les que ja es fan) que augmentin l’atractiu de mercats municipals i els seus entorns per a la implantació de noves activitats. Així com facilitar l’agilització del procés de licitació de nous paradistes.
  • Incorporar els elements de participació d’associacions i comerços del sector i de la ciutadania en el procés de creació de la iniciativa “Mercats de Mataró.