La CUP Mataró proposa la inclusió de noves penalitzacions en els plecs de condicions per a la contractació pública de l’Ajuntament de la ciutat per tal de garantir que les empreses contractades respectin els drets laborals del seu personal.

 

Des de la CUP, consideren que la millor manera de garantir totalment unes condicions dignes per a les persones que treballen a tots els sectors i en totes les tasques que duu a terme l’Ajuntament és la municipalització d’aquests serveis, passant a fer-ne una gestió directa més eficient, ètica i sostenible; però també assumeixen que hi ha contractacions que, degut a la seva temporalitat i concreció, no pot gestionar directament la institució.

Pels cupaires, això no és excusa per a no garantir que les empreses en què delega el consistori compleixin els convenis col·lectius i no abarateixin el preu de les licitacions a costa de sobreexplotar a la gent que hi treballa.

És per això que, Carlos Garcia, alcaldable de la CUP a Mataró, va intervenir en l’Audiència prèvia corresponent al mes de març per proposar l’aprovació de les següents mesures:

  1. Que durant el procés de licitació les empreses que hi concursin acreditin no haver rebut cap multa o sanció per incompliment dels drets laborals en els darrers cinc anys.
  2. Que quan una empresa tingui algun expedient obert o hagi estat sancionada per vulnerar els drets laborals del seu personal (en els termes establerts al punt 1) es desestimarà la seva candidatura, sense tenir en consideració la seva oferta econòmica.
  3. Que si la sanció arriba en mig de l’execució d’un contracte, aquesta serà motiu per a la rescissió del mateix. En aquest cas, l’Ajuntament vetllarà perquè les persones que hi treballen puguin continuar desenvolupant la mateixa feina en unes condicions dignes a la nova adjudicació.