El grup municipal de Junts per Mataró respecte a la polèmica del jaciment a Ca la Madrona a Mata-Rocafonda, al ple del mes passat el govern municipal va anunciar que les restes a preservar serien retirades mitjançant una empresa contractada conservant l’estructura i serien restituïdes en emplaçament proper de la troballa per al seu parament i exposició fent ús de noves tecnologies.
Donada la manca d’informació i poca transparència en les decisions que s’han pres des de l’Ajuntament, sol·licitem la celebració d’una comissió monogràfica sobre la importància d’aquest jaciment i el seu futur emplaçament i exposició, i que es facin públics els informes emesos al respecte per part dels serveis pertinents.

Pel que fa a a les propostes reclamen incorporar una línia pressupostària específica que permeti la posada al dia de les instal·lacions i de la senyalística d’aquelles instal·lacions que ho requereixin
incentivar també mitjançant línies d’ajudes la renovació i millora de locals comercials dels mercats i el seu entorn i també estudiar l’aprovació de bonificacions fiscals (incorporant les que ja es fan) que augmentin l’atractiu de mercats municipals i els seus entorns per a la implantació de noves activitats.
La creació del Pla de Mercats de Mataró que incorpori una diagnosi actual del sector així com una anàlisi estratègica i operativa de desenvolupament dels Mercats i els seus entorns i que proposi la zonificació i àmbit d’influència comercial dels mercats municipals i suggereixi sistemes futurs de gestió publico-privades de ciutat en aquest àmbit.

També proposem la creació de la marca “Mercats de Mataró” que agrupi la promoció de tots els mercats de la nostra ciutat i els seus entorns a la ciutadania així com el desenvolupament d’estratègies comercials conjuntes entre les diferents empreses dels mercats i les que es troben en els seus entorns.
Incorporar una línia pressupostària específica que permeti la posada al dia de les instal·lacions i de la senyalística d’aquelles instal·lacions que ho requereixin, incentivar també mitjançant línies d’ajudes la renovació i millora de locals comercials dels mercats i el seu entorn i també estudiar l’aprovació de bonificacions fiscals (incorporant