L’entitat, que és un dels principals generadors d’energies renovables a Catalunya, ha presentat la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per ampliar la coberta fotovoltaica.

Maresme Circular ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona per ampliar la coberta fotovoltaica del Centre Integral de Valorització de Residus Sòlids Urbans del Maresme. La instal·lació sumarà 477kWh/any als 328kWh/any actuals, fet que permetrà doblar la producció d’energia solar actual. L’electricitat produïda serà per a l’autoconsum del centre.

El projecte d’ampliació, que té un pressupost de 402.126 euros, preveu instal·lar 928 mòduls que junt amb els 1.700 existents, conformaran la coberta fotovoltaica més gran de Mataró i el Maresme.

Maresme Circular és un dels principals generadors d’energies renovables a Catalunya i un referent per la diversitat de fonts amb les quals genera energia a les seves instal·lacions.

El Centre Integral de Valorització de Residus del maresme produeix més de 100.000 megawatts hora d’energia elèctrica cada any a través de tres fonts: la valorització energètica dels residus que no es poden reciclar, el procés de tractament biològic de digestió anaeròbia per a la generació de biogàs i la coberta fotovoltaica que ara es vol ampliar.

Actualment, dos terceres parts d’aquests 100.000 megawatts hora d’energia produïda són distribuïdes a la xarxa elèctrica, subministrant electricitat a unes 30.000 llars.