PIMEC Maresme–Barcelonès Nord i el TecnoCampus reforcen la col·laboració en accions de promoció de l’activitat econòmica.

L’alcalde i president del TecnoCampus, David Bote; el president de PIMEC Maresme-Barcelonès Nord, Joan Pera; i el director general del TecnoCampus, Josep Lluís Checa, han signat aquesta setmana un conveni de col·laboració entre les entitats que té com a objectiu incentivar la competitivitat i la consolidació de l’activitat econòmica de la ciutat i del món empresarial en general, així com una cooperació activa en el desenvolupament de temes d’interès comú i continuar millorant l’aprofitament dels recursos disponibles.

Aquest acte es va portar a terme a la nova seu de PIMEC al parc TecnoCampus, que triplica l’espai que tenia des que, l’any 2011, la patronal va obrir oficina al parc per instal·lar-hi la delegació del Maresme i Barcelonès Nord. Les entitats signatàries s’han compromès a organitzar i executar activitats relacionades amb la generació, gestió, transferència i difusió del coneixement en l’àmbit empresarial que puguin ser d’interès pel conjunt d’empreses i professionals del territori, com per exemple, jornades sobre temes d’actualitat en el món de l’empresa.

La modalitat d’aquesta col·laboració també es defineix amb la divulgació i difusió entre els seus col·lectius d’informació rellevant dels programes, serveis, activitats i accions formatives, com per exemple programes relacionats amb els convenis de cooperació educativa, programes de recerca i transferència de coneixement de la Universitat a l‘empresa, programes d’informació, suport, assessorament o de finançament per a les empreses, ja siguin gestionats i executats de forma conjunta o no, i que siguin d’interès per a les empreses del territori.

L’acord implica també promocionar, els recursos dels quals ambdues entitats disposen (centre de congressos, serveis de formació, serveis a empreses amb avantatges i ofertes específiques).