Estarà situada al solar conegut com les Penyes d’en Ribalta, entre la zona d’aparcament de la ronda i la Via Sèrgia, i a l’alçada de l’illa entre el passeig de Ramon Berenguer III i el carrer de Jaume I El Conqueridor. En el mateix àmbit està previst muntar una instal·lació de cal·listènia i un parc urbà de salut.

 

L’Ajuntament ha començat aquesta setmana els treballs de la nova àrea recreativa per a gossos i d’urbanització dels entorns per acollir els tres nous equipaments. L’àmbit d’actuació té una superfície total de 7.789,83 m2.

En primer lloc es fa una esbrossada general i aplanament dels terrenys. Tot l’àmbit quedarà delimitat per una tanca amb pilars i travessers de fusta i reixa metàl·lica, s’instal·larà la xarxa de reg, mobiliari urbà i una font a tocar de l’aparcament, i es millorarà l’enllumenat amb 9 punts de llum nous.

Tres dels nous punts de llum aniran a l’àrea recreativa per a gossos, on es preveu que la tanca tingui 2 metres d’alçada i doble porta per evitar la fugida dels animals i facilitar un bon accés i sortida. El paviment serà de sauló i s’instal·laran bancs, papereres i elements d’agility, es plantarà arbrat i es farà la xarxa de reg, tant per a la zona interior de l’àrea com per al reg dels arbres del camí i de la vorera.

S’urbanitzarà un camí de sauló, amb arbrat i enllumenat, que connectarà l’àrea d’esbarjo caní amb la futura instal·lació esportiva de la cal·listènia, que es preveu ubicar més amunt i també tindrà paviment de sauló.

Per garantir l’accessibilitat de l’espai, es donarà continuïtat a la vorera de la ronda del Cros davant l’escola i la zona dels Jardins de Traià, amb arbrat i enllumenat.

Tant la instal·lació dels aparells del parc urbà de salut com els de cal·listènia s’executaran amb un projecte complementari al que ara està en marxa. El parc de salut es muntarà al passeig de Ribalta darrera de l’escola camí del Cros, en una zona d’ombra amb parterre de gespa on ja hi ha mobiliari urbà, i quedarà connectat amb els altres dos equipaments per garantir l’accessibilitat a peu.

En l’àrea recreativa per a gossos es plantaran 5 moreres i en l’ampliació de la vorera i el camí de vora es plantaran 16 exemplars de liquidàmbar. Tant en els entorns de la zona de cal·listènia, com de l’àrea per a gossos es plantarà arbustiva per millorar la integració paisatgística de l’actuació.

Les obres de l’àrea recreativa de gossos i la urbanització de tot l’entorn s’han adjudicat a l’empresa Catalana de Treballs i Obres SL per un import de 191.989,01 € (IVA inclòs). Tenen un termini d’execució de 4 mesos. A continuació d’aquests treballs, l’Ajuntament té previst instal·lar tant el parc de salut com els aparells de cal·listènia.