Ja s’ha extret la coberta i altres elements de fibrociment. Es preveu que les obres estiguin acabades durant el mes d’abril.

 

L’Ajuntament ha començat recentment les obres d’enderroc de l’antic local i bar de les pistes de conduir. L’edifici datava de l’any 1975 i estava en desús des de 2010, quan els exàmens teòrics i pràctics per obtenir el carnet de conduir es van traslladar al passeig de la Marina. L’enderroc es duu a terme per prevenir possibles riscos donat el mal estat de l’immoble.

Ja s’han retirat els elements que tenien fibrociment, com la coberta i el porxo que tancava l’espai, treballs que han anat a càrrec d’una empresa autoritzada que s’encarrega també de portar aquests residus a un gestor autoritzat per a la seva eliminació. L’enderroc de la resta d’elements es farà fins a arribar a nivell de la llosa del paviment sense tocar aquesta.

Les obres estan adjudicades a l’empresa Excavacions Germans Casas SL per un import de 31.259,64 € IVA inclòs i es preveu que quedin enllestides durant el mes d’abril.