La jornada se celebrarà el 16 de març al Cafè Nou i amb el títol “L’accessibilitat universal en la compra de productes, la contractació de serveis i en la gestió de les reclamacions de consum” posa l’accent en els col·lectius de persones amb diversitat funcional o intel·lectual. Estarà adreçada a tota la ciutadania i al personal tècnic d’associacions i entitats del tercer sector i administracions.

 

“L’accessibilitat universal en la compra de productes, la contractació de serveis i en la gestió de les reclamacions de consum” és el títol de la jornada que l’Ajuntament de Mataró ha organitzat amb motiu, el 15 de març, Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores. La jornada es portarà a terme el dijous 16 de març al Cafè Nou (La Riera, 123).

L’objectiu d’aquesta jornada és debatre i compartir opinions i experiències al voltant de la igualtat, en l’accés a la contractació de béns i serveis de consum, per part de les persones consumidores de col·lectius amb diversitat funcional o intel·lectual.

Per conèixer de primera mà quines són les incidències amb les quals es troben habitualment aquests col·lectius en el moment de contractar serveis (assegurances, viatges…) i/o comprar productes s’ha convidat a les ponències a la Fundació Maresme, l’ONCE, la Fundació ECOM, la Federació de Persones Sordes de Catalunya FESOCA i a l’Associació DiverMataró, així com a les associacions de persones consumidores FACUA i la CUS. També hi haurà representats de l’Agència Catalana de Consum, la Junta Arbitral de Transports de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat de Catalunya així com de diferents serveis implicats de l’Ajuntament de Mataró.

Durant la Jornada també es farà la presentació d’una guia dels drets de les persones consumidores escrita utilitzant el format de Lectura Fàcil, un sistema per ajudar a remoure les dificultats per comprendre el contingut de les normatives i els contractes. Una eina que les administracions públiques, com el sector comercial i empresarial, han d’anar incorporant quan atenen els seus clients.

Aquesta guia recull alguns dels drets que tenen les persones consumidores que pertanyen als col·lectius de persones amb diversitat funcional o intel·lectual i busca ajudar aquestes persones a ser més autònomes en la presa de decisions en relació amb les seves contractacions de serveis i en la compra de productes.